ON LINE DOWNLOAD REVIEWS COMUNITY INFORMATION CONTACT ME
   
 

 

กรุณาอ่านกฏออนไลน์ก่อน
ถ้าไม่อ่านโดนเตะออกจากห้องแน่ครับ

 1. ไม่ตีคนอื่นจนกว่าจะมีการท้าสู้ (ห้องทีมไม่ต้องท้า)
วิธีการท้าสู้กด
ตัว B แล้วตามด้วยเลข ด้านบน (ใต้ F1-F12) B1 B2 B3 ใช้ท่าสู้
เ่มื่อท้าสู้ไปแล้ว
อีกฝ่ายตอบกลับจึงเริ่มตีกันได้
(ถ้าไปท้าเค้าไม่ตอบด้วยแปลว่าเค้าไม่อยากสู้ด้วย
/ ไม่ว่าง / ไม่อยู่)

2. ไม่เล่นอาวุธไกลทั้งสิ้น (จักร อาวุธลับ ปืน)

3. ไม้ตายใหญ่ตุ้ม ที่ลอยขึ้นไป ไม่อนุญาติให้ใช้กับห้อง 1-1 ที่เปิดโล่ง (ระบบทีมใช้ได้)

4. ห้ามเก็บของพิเศษ คือ เม็ดสี(ธาตุ) ซาลาเปา เกราะ รองเท้า ข้อมือ เพื่อความเสมอภาควัดที่ฝีมือ

5. เมื่อสู้ ต้องสู้ให้จบไม่หนี ไม่ลงเหว และเมื่อการสู้จบ ให้คนชนะ ลงเหว
เพื่อ ทำให้เลือดเต็มเพื่อพร้อมสู้คู่ต่อไป (ดวลกันเป็นรอบๆ)

กฏทุกข้อเปลี่ยนแปลงได้ตามเจ้าของที่สร้างห้อง
 
หากอ่านกฏทุกข้อแล้ว คลิกที่นี้ หากยังไม่ได้อ่าน กรุณาอ่าน ก่อน
 
     
View Stats