ON LINE DOWNLOAD REVIEWS COMUNITY INFORMATION CONTACT ME
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
วิธีการเล่นเบื้องต้น
การบังคับตัวละคร
สัญลักษณ์ต่างๆภายในเกม
ท่าเบื้องต้น
รวมเทคนิคต่างๆจากเหล่าเซียน
<--Comming Soon-->
ตัวละคร
อาวุธ
อาวุธลับ จักรบิน
ปินไฟ มีดสองปลาย
มีดสั้น กระบี่
ทวน ดาบ
ลูกตุ้ม ดาบฟ้าดิน
สนับมือ กระบี่นินจา
สิ่งของ
ข้อมือ
เกราะ
รองเท้า
ผ้าคลุม
ซาลาเปา
แมพ
 
     
   
   

(ขออภัย ขณะนี้เวบไซต์นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์)

ปุ่มการบังคับเบื้องต้น

X พูดคุยในเกม (มีไรถามได้เลย)
W - S - A - D ขยับตัวละคร (กดสองทีติดกันจะเป็นสไลด์)
E เปลี่ยนอาวุธ (เกมนี้ถืออาวุธได้ 2 ชิ้น)
G สละอาวุธทิ้ง
T ชุบชีวิต (สำหรับโหมด ลอบสังหาร)
เมาส์ซ้าย โจมตี (สามารถกดเป็นท่าทางได้เช่น w ตี หรือ ads ตี)
เมาส์ขวา กระโดด (สามารถกดเป็นท่าได้เช่นกันแล้วแต่อาวุธ)
เว้นวรรค ป้องกัน (ท่าบางท่าป้องกันไม่อยู่)
Tab ดูสถานะของเกม (ชื่อคน จำนวนฆ่า-ตาย-ชนะ-แพ้)
C ก้ม (กด C ค้างแ้ล้วกด W+W จะกลิ้งไปด้านหน้า)
R แกล้งตาย
F ระเบิดตัวเอง (ไว้ป้องกันกระบวนท่า)
Oพูดคุยในทีม (ใช้สำหรับ โหมดประจันบาน - ลอบสังหาร)
B ฟังชั่นทั่วไป (กดแล้วตามด้วยเลข ด้านบนใต้ F1 - F12
V ฟัีงชั่นทั่วไปในโหมดทีม (ประจันบาน - ลอบสังหาร)
I เปิดปิดแผนที่

 
     
View Stats